Privacy Policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.plasticbase.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.plasticbase.nl staat onder beheer van Plasticbase International BV. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers
2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.plasticbase.nl worden niet permanent bewaard. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b. Plasticbase International BV. zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies
Plasticbase International BV maakt geen gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Plasticbase International BV. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Plasticbase International BV is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Plasticbase International BV.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Plasticbase International BV kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van het contactformulier of de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het aangevraagde/bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Plasticbase International BV denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Plasticbase International BV zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
2a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
2b. Bij de registratie van een domeinnaam moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie. Voorbeelden van zo'n registrerende instantie zijn onder meer (maar niet beperkt tot): SIDN (voor .nl-domeinnamen), RealTimeRegistrer ( RTR ), EURid (voor .eu-domeinnamen) en DNS.be (voor .be-domeinnamen).

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Plasticbase International BV verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Plasticbase International BV kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door APlasticbase International BV voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Competence Center

plasticbase puzzelstukje

Innovator Circulaire Economie